Het keuren van brandblussers moet periodiek geschieden.

De brandblusser keuring dient jaarlijks voor beroepsvaart en per 2 jaar voor de pleziervaart conform de NEN 2559 uitgevoerd te worden. Brandblussers worden tijdens de inspectie gecontroleerd op veiligheid en inzetbaarheid. Wij hebben een deskundige en erkende partij voor het keuren van brandblussers als: sproeischuimblussers, poederblussers, koolzuursneeuw (Co2) brandblussers, vetblussers.

Ga naar de bovenkant