Beschrijving

Boero Scirocco Antifouling 5 Liter

BOERO Scirocco is een harde antifouling verf voor bestrijding van aangroei op scheepsbodems welke met uitgebreide intervallen t/m 50 maanden in het water blijven liggen en is door de unieke samenstelling geschikt voor Zout, Zoet en Brak water in gebieden met gemiddelde tot zware aangroei. Het betreft een verbeterde en gemoderniseerde formule in vergelijking met het traditionele systeem. Doorgaans toegepast op werkboten verstrekt het een goed aangroeiwerend vermogen welke ook geschikt is voor zeilschepen als snellere boten.

Het is een harde antifouling met alle voordelen van zelfslijpende antifouling maar zonder de nadelen ervan. Omdat het koper bevat, is het niet geschikt voor aluminium schepen. Ons advies(!), breng voor een goede bescherming 2 lagen aan.

Gecertificeerd door CTGB.

Wordt geleverd in een blik van 5 liter.

Beschikbare kleuren: Black.201 – Dutch Red.176 – Dark Blue.118 – Light blue.111 – Wit .001 – Grey.051

Technische specificatie

 • Aangroeiwerende verf met hardematrix en vrij van organische tinverbindingen, op basis van koperoxyduul,
 • Eigenschap Mat,
 • Vaste stof gehalte 50 ± 2 %,
 • Dichtheid 1,73 ÷ 1,77 g/cm³,
 • Vlampunt 36°C,
 • Viscositeit 5.000 ÷ 9.000 cP,
 • VOS 427 gr/L.

Applicatie gegevens

 • Droge verf filmdikte: Standaard applicatiegebied 50- 70µm, aanbevolen 60 µm,
 • Vochtige verf filmdikte: Standaard applicatiegebied 100 – 140 µm, aanbevolen 120 µm,
 • Theoretische dekking bij aangeduide dikte m2/ltr, applicatiegebied bij aanbevolen dikte: 8,3,
 • Aanbevolen primers: Delta 3000 – Defender – Mistral Fondo.

Voorwaarden voor het aanbrengen

Om condensvorming te voorkomen moet de temperatuur van de onderlaag minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt. Tijdens het aanbrengen en de periode van netvorming mag de omgevingstemperatuur niet lager dan 10°C en niet hoger dan 30°C zijn en mag de minimum temperatuur van de onderlaag niet lager zijn dan 5°C omdat het proces van netvorming bij lagere temperaturen aanzienlijk vertraagd wordt. Er wordt in ieder geval afgeraden de verf aan te brengen wanneer de relatieve vochtigheid hoger is dan 80%. Het is belangrijk de hygro-thermische parameters in de nabijheid van het te behandelen oppervlak te meten. Zorg voor adequate ventilatie wanneer de verf in gesloten ruimtes aangebracht wordt.